Giá: Liên hệ
Loại nhà đất: Đất
Bình Phước
Diện tích: Liên hệ
Giá: 1,190,000,000 VNĐ
Loại nhà đất: Đất
Vũng Tàu
Diện tích: 100 m2
Giá: 2,200,000,000 VNĐ
Loại nhà đất:
Bình Dương
Diện tích: 100 m2
Giá: 1,200,000,000 VNĐ
Loại nhà đất:
Hồ Chí Minh
Diện tích: 48 m2
Giá: 1,800,000,000 VNĐ
Loại nhà đất: Căn hộ đang xây
Hồ Chí Minh
Diện tích: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Loại nhà đất: Căn hộ
Hồ Chí Minh
Diện tích: Liên hệ
Giá: 37,000,000 VNĐ
Loại nhà đất: Đất
Bình Dương
Diện tích: Liên hệ
Giá: 1,500,000,000 VNĐ
Loại nhà đất: Căn hộ
Hồ Chí Minh
Diện tích: 52 m2
Giá: 1,200,000,000 VNĐ
Loại nhà đất: Biệt thự
Bình Phước
Diện tích: 100 m2
Giá: 7,000,000,000 VNĐ
Loại nhà đất: Biệt thự
Hồ Chí Minh
Diện tích: 180 m2
Giá: 3,000,000,000 VNĐ
Loại nhà đất: Biệt thự
Nghệ An
Diện tích: 180 m2
Giá: 1,900,000,000 VNĐ
Loại nhà đất: Căn hộ đang xây
Hồ Chí Minh
Diện tích: 58 m2
1,900,000,000 VNĐ
2,200,000,000 VNĐ